3 publicaties gevonden
zwangerschap (9)bekkenpijn (9)postpartum (7)aslr (3)lage rugpijn (3) oefeningen (3)taping (2)BMI (2)chronische pijn (2)kuhrt (2)p4 (2)
Mist u hier een interessante publicatie?
Laat het ons weten

Canadese richtlijn: Alle vrouwen zonder contra-indicatie zouden fysiek actief moeten zijn tijdens de hele zwangerschap

Wanneer je je wilt verdiepen in het nut, de indicaties en contraindicaties van fysieke activiteiten die je doet tijdens de zwangerschap lees je de volledige Canadese richtlijn. De link staat hieronder.

Dit zijn vast de sterke aanbevelingen:

  • Alle vrouwen zonder contra-indicatie zouden tijdens de zwangerschap fysiek actief moeten zijn. bewijs van matige kwaliteit.
  • Vrouwen die eerder inactief waren. bewijs van matige kwaliteit.
  • Vrouwen gecategoriseerd als overgewicht of obesitas (zwangerschapzwangermassa-index ≥25 kg / m2). bewijs van lage kwaliteit.
  • Zwangere vrouwen moeten elke week ten minste 150 minuten matige intensiteit aan fysieke activiteit hebben om klinisch betekenisvolle gezondheidsvoordelen en vermindering van zwangerschapscomplicaties te bereiken. bewijs van matige kwaliteit.

Fysieke activiteit moet gedurende minimaal 3 dagen per week worden opgebouwd; elke dag actief zijn wordt aangemoedigd. bewijs van matige kwaliteit.
Zwangere vrouwen winnen het meest aan effect als ze zowel aërobe als weerstandstrainingactiviteiten uitvoeren. Het toevoegen van yoga en/of zacht rekken kan ook nuttig zijn. hoogwaardig bewijs.

Full text Canadian guideline Mottola et al, 2019

Uitklappen (Engels)

Interested in the benefits, indications and contraindications for physical activity throughout pregnancy? Please read this guideline and follow the link.

Strong recommendations are summarized below:

All women without contraindication should be physically active throughout pregnancy. moderate-quality evidence.

  • Women who were previously inactive. moderate-quality evidence.
  • Women categorised as overweight or obese (prepregnancy body mass index ≥25 kg/m2).  low-quality evidence.
  • Pregnant women should accumulate at least 150 min of moderate-intensityiii physical activity each week to achieve clinically meaningful health benefits and reductions in pregnancy complications. Strong recommendation, moderate-quality evidence.
  • Physical activity should be accumulated over a minimum of 3 days per week; however, being active every day is encouraged. moderate-quality evidence.
  • Pregnant women should incorporate a variety of aerobic and resistance training activities to achieve greater benefits. Adding yoga and/or gentle stretching may also be beneficial. high-quality evidence.

Ziekteverlof aan het einde van de zwangerschap kan mogelijk voorkomen worden door werkaanpassingen en het doen van oefeningen tijdens de zwangerschap.

Wanneer banen in de zwangerschap worden aangepast kunnen mogelijk meer vrouwen tussen week 32 en 36 blijven werken. Daarnaast vormen lagere opleiding, pijn in de bekkenregio, fysieke beperkingen en  ziekteverlof in het tweede trimester de risicofactoren voor ziekteverlof aan het einde van de zwangerschap.

 full text Stafne et al, 2019

Uitklappen (Engels)

‘Facilitating job adjustments when required might keep more pregnant women in employment. Furthermore, pain locations in pelvic area, disability, lower education and being sick listed due to LPP in mid pregnancy are important risk factors for sick leave in late pregnancy.’

 

 

 

Meer studies naar postpartum lage rug/bekkenpijn nodig om effectieve oefenprogramma's verder te waarborgen

Er zijn maar weinig gerandomiseerde klinische trials die de effectiviteit van oefening op lumbopelvische pijn (LPP) bij postnatale vrouwen hebben geëvalueerd. Ook is er een grote variabiliteit tussen bestaande studies in de samenstelling van oefenprogramma’s, soorten bevalling, follow-up momenten en uitkomstmaten. Omdat er wel enig bewijs is dat oefeningen de LPP kunnen verlichten zijn er studies van hoge kwaliteit nodig om de meest effectieve elementen van postnatale oefenprogramma’s te waarborgen die geschikt zijn voor behandeling van LPP.

full text Tseng et al, 2015

Uitklappen (Engels)

‘Our review indicates that only few randomised controlled trials have evaluated the effectiveness of exercise on LPP among postnatal women. There is also a great amount of variability across existing trials in the components of exercise programs, modes of delivery, follow up times and outcome measures. While there is some evidence to indicate the effectiveness of exercise for relieving LPP, further good quality trials are needed to ascertain the most effective elements of postnatal exercise programs suited for LPP treatment’