fbpx
0

Geen producten in de winkelwagen.

Bekkenpijn doet zeer!Informatie voor medische professionals 1

De realiteit is dat bekkenpijn aanzienlijk kan worden verminderd al tijdens de zwangerschap en ook onmiddellijk postpartum, waardoor vrouwen goed kunnen functioneren en kunnen genieten van hun zwangerschap en nieuwe levenservaringen.

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn, vaak niet (h)erkend

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (ZBP) treft veel zwangere en postpartum vrouwen. ZBP heeft invloed op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van het leven. Helaas worden symptomen vaak niet herkend of op de juiste manier behandeld. Een onderzoek door Pierce (2012) laat bijvoorbeeld zien dat wel 71% van de zwangere vrouwen aan hun zorgprofessionals vertelde over het ervaren van PGP, en toch slechts 25% van hen een behandeling kreeg. Veel vrouwen spraken over hoe hun toestand als normaal gezien werd door hun zorgverleners; ze kregen bijvoorbeeld te horen dat rug-, heup- en symfysepijn een normaal onderdeel van de zwangerschap was en dat het na de bevalling waarschijnlijk beter zou gaan. We weten uit onderzoek dat ongeveer 45% van de zwangere vrouwen ZBP zal ervaren. Als ZBP een “normaal” deel van de zwangerschap zou zijn, dan zou elke vrouw PGP hebben, wat niet het geval is.

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen met PGP zich serieus gemomen voelen en dat hun klachten worden aangepakt met een adequate behandeling, zodat ze kunnen genieten van hun zwangerschap. De Rost-therapie is een zeer effectief behandelprogramma met snelle en langdurige resultaten. Binnen een paar weken kunnen vrouwen vaak terugkeren naar normaal functioneren, werken en sporten. Slechts een klein percentage van onze patiënten moet na de bevalling nog worden behandeld.

Soms kunnen emotionele problemen zwangere of postpartum vrouwen met ZBP extra beïnvloeden en het herstel kan hierdoor gehinderd worden. Het is in dit geval zelfs belangrijker om de juiste zorg te zoeken. Rost-therapeuten hebben een passie voor het verbeteren van de functie en kwaliteit van leven van zwangere vrouwen en vrouwen na de bevalling met PGP.

Rost-therapy

Rost Therapy is een zeer effectief behandelprogramma (succespercentage van 90%), dat snelle en duurzame resultaten oplevert (Röst et al, 2006). Het bestaat uit een thuisprogramma met oefeningen die de spierbalans en bewegingen van het bekken verbeteren en adviseert daarnaast bepaalde bewegingspatronen voor dagelijkse activiteiten waardoor vrouwen zonder of met veel minder pijn kunnen bewegen. Dit programma wordt aan vrouwen gegeven door opgeleide fysiotherapeuten van Rost Therapy, na een gedetailleerde opleiding en toetsing.

Deze zelfmanagement-benadering stelt vrouwen in staat controle te krijgen over hun symptomen en functioneren. Binnen een paar weken kunnen de meeste vrouwen met ZBP die Rost Therapy gebruiken normaal functioneren en weer aan het werk gaan en sporten. In de studie van Cecile had slechts een klein percentage Rost-patiënten na de bevalling een aanvullende behandeling nodig. Deze behandelingsmethode is effectief voor acute, subacute en chronische presentaties van ZBP.

Cecile Röst’s studiesInformatie voor medische professionals 2

In 1996 werden 870 zwangere vrouwen behandeld met Rost-therapy. Gemiddeld kregen ze drie of vier behandelingen tijdens de zwangerschap en werden ze geadviseerd om thuis hun oefenprogramma uit te voeren en  de houdingsadviezen op te volgen. Van de 430 vrouwen, met bekkenpijn in de zwangerschap, die gevolgd waren tot gemiddeld 18 maanden na de bevalling (in de studie van Röst 2006) had slechts 2 procent (dat wil zeggen 7 vrouwen) ernstige symptomen op het moment van het invullen van de vragenlijst. Vijf van deze 7 vrouwen waren op het moment van de vragenlijst aan het einde van een volgende zwangerschap of pas net bevallen. De zesde vrouw zat nog midden in een depressie en de zevende had de therapie in de zwangerschap niet opgevolgd. Compliance en succes met het oefenprogramma waren hoog, en  424/430 vrouwen zeiden baat te hebben gehad van de paar zittingen Rost Therapy die zij tijdens de zwangerschap gekregen hadden. Opmerkelijk veel van de deelnemers aan het onderzoek gaven na een open vraag uitgebreide getuigenissen om te vertellen hoe gelukkig ze waren.

Veel van de vrouwen die behandeld waren met Rost Therapy werden opnieuw zwanger. Sommigen kregen opnieuw bekkenpijn, en bezochten hun therapeut weer op voor een of twee herhalingssessies. De overgrote meerderheid van deze vrouwen had al snel hun symptomen onder controle en was in staat om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Het is erg bevredigend als therapeut om vrouwen te helpen om functie te verbeteren en pijn te verminderen. Het is ook heel inspirerend om te zien hoe sterk en vastberaden vrouwen zijn, ondanks het ervaren van pijn en beperkingen. Met de behandeling kunnen vrouwen weer controle krijgen over hun functie en nog meer genieten van hun zwangerschap, baby’s en moederschap!

Wanneer is het moment om te verwijzen?

Zodra ZBP de functie en kwaliteit van leven van uw patiënt beïnvloedt, is Rost-therapy een effectieve behandelingsoptie. Vroegtijdige interventie helpt om langdurige symptomen te voorkomen. Zoek naar een Rost Therapeut in onze Vind een Therapeut-sectie op deze website.

 

Er zijn 16 schalen die in onderzoek naar ZBP worden gebruikt om de aandoening te kunnen meten.

De ernst van de symptomen kan goed worden gemeten door vijf eenvoudige vragen (OCI-Overall Complaints Index, Röst et al, 2004):

Informatie voor medische professionals 3
Informatie voor medische professionals 4

  1. Hoe lang kunt u zitten zonder pijn?
  2. Hoe lang kunt u staan zonder pijn?
  3. Hoe lang kunt u lopen zonder pijn?
  4. Hoe lang kunt u liggen zonder pijn?
  5. Is het pijnlijk of moeilijk om om te draaien in bed?

Moeilijkheden in dagelijkse activiteiten kunnen beoordeeld worden met de Pregnancy Mobility Index, de Pelvic Girdle Questionnaire, helaas zijn deze ziektespecifieke vragenlijsten nog niet in het Nederlands beschikbaar/gevalideerd. Daarom worden in Nederland vaak de vertalingen van de Quebec Back Pain and Dysfunction Scale (QBPDS), Roland Disability Scale en de Oswestry Disability Scale gehanteerd. Ook de VAS-score voor pijn en de PSK (Patient Specifieke Klachten) worden veel gebruikt om de klachten in kaart te brengen. U vindt de vragenlijsten op websites als Meetinstrumenten in de zorg.

Aanbevolen klinische testen zijn :

PPPP (Posterior Pelvic Pain Provocation)

ASLR (Active Straight Leg Raise)

Patrick Sign (aangepast 4-teken met de enkel op de knie, ruglig)

Weerstand tegen abductie/adductie heupen (meetbaar met behulp van dynamometer)

Patiënten reageren erg goed op Rost Therapy. De therapie is zo bekend en wijdverspreid geraakt door het enthousiasme waarmee behandelde vrouwen andere vrouwen naar de therapie hebben verwezen. De goede respons op therapie wordt ook door fysio- en oefentherapeuten aan elkaar doorverteld. Zonder reclame bestaat de opleiding van Cecile Röst al bijna 20 jaar en de therapeutenstroom naar de cursus blijft onverminderd groot. Op deze manier zijn internationaal al vele honderden therapeuten nageschoold.

De patiënten  krijgen snel hun dagelijkse bewegingsmogelijkheden terug als ze de houdingen en bewegingen gaan toepassen die we adviseren in het boek en de app. Deze zijn in meerdere talen beschikbaar. Als deze adviezen nog niet mogelijk zijn door teveel pijn bij uitvoering, is het belangrijk dat eerst een therapeut wordt ingeschakeld. De adressen van nageschoolde therapeuten staan op deze website. De therapeut vermindert verhoogde spierspanning van vooral bekkenbodemspieren en adductoren, Piriformis en zorgt voor een herstelde balans, waardoor motorplanning weer mogelijk is. In de regel zijn er in de zwangerschap drie of vier zittingen therapie nodig, bij ernstige klachten soms wat frequenter. Indien na de bevalling hinderlijke klachten aanwezig zijn, is een combinatie met manuele therapie, groepstherapie en eventueel dryneedling een gebruikelijke combinatie. Tegelijkertijd worden sporten weer opgebouwd, zodat de vrouw met een minimum aan medische begeleiding recidiverende klachten kan voorkomen. Bij voorkeur wordt niet lang gewacht met het inzetten van de therapie, dat spaart veel frustratie en ook veel zittingen met therapie uit.  Vorm- en krachtsluiting van de SI-gewrichten zijn de belangrijkste basisprincipes achter de therapie.

Er is een klein aantal vrouwen dat langer of vaker therapie nodig heeft. Dit laatste komt met name voor bij comorbiditeit (RA, schildklierproblemen, eerdere grote trauma’s, Ehlers Danlos Syndroom, fibromyalgie, postnatale depressie, rouwverwerkingsproblemen, misbruikt in verleden, …). Onze therapeuten zijn alert op comorbiditeiten en complexe patiënten en zullen veelal samenwerking zoeken met gespecialiseerde zorgverleners op het benodigde terrein.

ZBP is ruim onderzocht en wekelijks verschijnen nieuwe  publicaties van studies over klinimetrie, pathologie, etiologie en prognose. Rost Therapy is aktief betrokken in klinisch onderzoek en zal de onderzoekspagina van deze website regelmatig updaten: research