Rost Therapy: Actieve benadering van bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap, ontwikkeld door Cecile Röst

Wat is Rost Therapy?

Tijdens de zwangerschap verweken de banden die de botdelen van het bekken bij elkaar houden. Als deze banden (ligamenten) te zwaar belast worden kan dit pijn rond de bekkengewrichten geven die weken of soms wel jaren aan kan houden. Als het bekken nog lang na de zwangerschap snel uit balans raakt, wordt ook wel gesproken van bekkeninstabiliteit. Cecile Röst, orthopedisch manueel therapeut en fysiotherapeut, heeft een eenvoudig uit te voeren behandelmethode ontwikkeld met een zeer hoog succespercentage (98% van 430 vrouwen die met de methode in de zwangerschap behandeld waren gaven aan baat te hebben gehad van de behandelingen).

Effecten van behandeling

Rost Therapy is een zeer effectieve behandelmethode met snelle en blijvende resultaten die gebleken zijn uit een grote follow-up studie (Röst et al 2006). Ook in de praktijk is dit duidelijk merkbaar. Er is al twintig jaar een voortdurende vraag naar bijscholing in deze methode uit binnen- en buitenland. Vooral door de grote tevredenheid van de behandelde patiënten die andere vrouwen en professionals op de methode attenderen. De methode bestaat uit een huiswerkprogramma met oefeningen om de spierpatronen en gewrichtsbewegingen goed uit te balanceren. Dit wordt aangevuld met houdings- en bewegingsadviezen voor dagelijkse activiteiten.

Omdat de adviezen eenvoudig in het leven zijn in te passen, is de therapietrouw buitengewoon hoog: de vrouwen voelen dat ze minder pijn hebben als ze de oefeningen en adviezen opvolgen en willen maar al te graag een ‘gewoon’ leven leiden zonder pijn en beperkingen! Er is een klein aantal behandelingen nodig om het programma goed aan te leren of uit te kunnen voeren. Deze behandelingen worden gegeven door in de methode opgeleide fysio- en  oefentherapeuten, osteopaten, manueeltherapeuten en bekkenfysiotherapeuten. U vindt ze op deze website.

Deze actieve aanpak geeft vrouwen de controle over hun symptomen en functie terug.  Binnen weken of maanden kunnen de meeste vrouwen met langdurige bekkenpijnklachten weer normaal functioneren en (afhankelijk van de fase van zwangerschap of bevallingsverlofperiode) hun werk en sport uitvoeren. Slechts een zeer klein percentage van de patiënten heeft aanvullende behandeling elders nodig.

Door wie is Rost Therapy ontwikkeld?

Cecile Röst

Cecile Röst, Orthopedisch Manueel Therapeut

Cecile woont en werkt in Leiden. Ze beheert Centrum BTR, een paramedisch centrum waarin ook MoVeS Manuele Therapie en Fysiotherapie huisvest. Haar therapeutische carrière heeft in het teken gestaan van het behandelen van vrouwen en kinderen. Werken in Pakistan, daarna Duitsland en weer in Nederland, vele jaren nascholing in kinderfysiotherapie, sensorische integratietherapie en manuele therapie hebben haar gedachtegoed richting gegeven. Cecile, zelf zesde kind uit een groot gezin, richtte aanvankelijk haar werk op kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD en autisme.

In de zwangerschap van haar derde kind kreeg Cecile opnieuw ernstige bekkenklachten. Na het bedenken van oefeningen en houdingen om haar eigen bekkenklachten onder controle te krijgen heeft haar werk een andere richting gekregen. De succesformule van de voor haar zelf bedachte oefeningen bleek snel na haar bevalling: na de eerste patiënt met bekkenklachten te hebben behandeld, is ze overspoeld met aanvragen voor behandeling, uit binnen- en buitenland kwamen er via via patiënten op haar praktijk af, vele honderden per jaar. Het stopte niet bij het behandelen van vrouwen, en Cecile is zich gaan verdiepen in wetenschappelijk onderzoek om uit te zoeken of en zo ja, waaróm deze aanpak effectief is. Het serieuze verdiepingswerk heeft geleid tot internationale publicaties, lezingen, en vele cursussen. Begin 2017 hoopt Cecile af te studeren aan de Universiteit van Amsterdam als Klinisch Epidemioloog. Daarna zal zij haar carrière voortzetten met wetenschappelijk onderzoek naar de behandelingen voor bekkenpijnklachten.

Susannah Britnell

Susannah Britnell, PT

Susannah studeerde aan de Manchester University, Engeland, en haalde daar haar BSc Honours Degree in Physiotherapy in 1997. Ze is tevens gespecialiseerd in bekkenfysiotherapie. In 2001 werd ze gediplomeerd manueeltherapeut. Susannah werkt in Vancouver, BC, Canada.  Ze werkt in een interdisciplinair team van het ‘Centre for Pelvic Pain & Endometriosis’ in het BC Women’s Hospital and Health Centre. Het merendeel van haar patienten heeft chronische bekkenpijnklachten. Het is Susannah’s grote passie om deze vrouwen te helpen om alle jaren van pijn en beperkingen achter zich te laten. Daarnaast maakt ze zich sterk om de cirkel van chronische pijn bij vrouwen te voorkomen door les te geven aan andere fysiotherapeuten in de Röst methode. Susannah’s enthousiaste en secure manier van werken en lesgeven heeft vele therapeuten in Canada en daarbuiten geïnspireerd.

Cecile en Susannah geven als onderwijzend duo al jaren de Rost Therapy cursussen in alle grote steden van Canada, en hebben samen deze website en de app Rost Moves Mamas ontwikkeld.