Canadese richtlijn: Alle vrouwen zonder contra-indicatie zouden fysiek actief moeten zijn tijdens de hele zwangerschap

Wanneer je je wilt verdiepen in het nut, de indicaties en contraindicaties van fysieke activiteiten die je doet tijdens de zwangerschap lees je de volledige Canadese richtlijn. De link staat hieronder.

Dit zijn vast de sterke aanbevelingen:

  • Alle vrouwen zonder contra-indicatie zouden tijdens de zwangerschap fysiek actief moeten zijn. bewijs van matige kwaliteit.
  • Vrouwen die eerder inactief waren. bewijs van matige kwaliteit.
  • Vrouwen gecategoriseerd als overgewicht of obesitas (zwangerschapzwangermassa-index ≥25 kg / m2). bewijs van lage kwaliteit.
  • Zwangere vrouwen moeten elke week ten minste 150 minuten matige intensiteit aan fysieke activiteit hebben om klinisch betekenisvolle gezondheidsvoordelen en vermindering van zwangerschapscomplicaties te bereiken. bewijs van matige kwaliteit.

Fysieke activiteit moet gedurende minimaal 3 dagen per week worden opgebouwd; elke dag actief zijn wordt aangemoedigd. bewijs van matige kwaliteit.
Zwangere vrouwen winnen het meest aan effect als ze zowel aërobe als weerstandstrainingactiviteiten uitvoeren. Het toevoegen van yoga en/of zacht rekken kan ook nuttig zijn. hoogwaardig bewijs.

Full text Canadian guideline Mottola et al, 2019

Interested in the benefits, indications and contraindications for physical activity throughout pregnancy? Please read this guideline and follow the link.

Strong recommendations are summarized below:

All women without contraindication should be physically active throughout pregnancy. moderate-quality evidence.

  • Women who were previously inactive. moderate-quality evidence.
  • Women categorised as overweight or obese (prepregnancy body mass index ≥25 kg/m2).  low-quality evidence.
  • Pregnant women should accumulate at least 150 min of moderate-intensityiii physical activity each week to achieve clinically meaningful health benefits and reductions in pregnancy complications. Strong recommendation, moderate-quality evidence.
  • Physical activity should be accumulated over a minimum of 3 days per week; however, being active every day is encouraged. moderate-quality evidence.
  • Pregnant women should incorporate a variety of aerobic and resistance training activities to achieve greater benefits. Adding yoga and/or gentle stretching may also be beneficial. high-quality evidence.

fysieke activiteitenoefeningenrichtlijnzwangerschap