Sneller werken naar goede bewegingspatronen

Rond de zwangerschap en na de bevalling hebben veel vrouwen pijn in het bekken, de stuit, de rug of met het handhaven van de juiste houding.

Welke spieren zijn mogelijk overactief bij deze vrouwen? Hoe past u  dry needling in uw behandeling van bekkenpijnpatiënten toe? Welke spieren zijn betrokken wanneer borstvoeding rug- of schouderklachten geeft? Is dry needling in de zwangerschap veilig toe te passen? In deze theoriecursus en de aanvullende praktijkcursus leert u waar u op let bij pijnklachten en hoe u veilig en snel hoge spierspanning kunt normaliseren. Dry needling kan soms zeer behulpzaam zijn bij moeilijk te bereiken spiergroepen (zoals bijvoorbeeld de protractoren van de schouder, de diepe bilspieren en de bekkenbodemspieren). Stretchen en aanleren van goede bewegingspatronen gaat na kort en juist aanprikken van een storend triggerpoint aanmerkelijk eenvoudiger. Veiligheid en kennis staan in deze cursus voorop. Klinisch redeneren leert u de weg naar gericht aanpakken van het probleem.

Doelgroep
Deze cursus is ontwikkeld voor (bekken)fysiotherapeuten en oefentherapeuten die zich therapeutisch bezighouden met bekkenpijnproblematiek, coccygodynie en rugklachten op basis van motorische disbalans. Om de cursus goed te kunnen volgen dient u de cursus Bekkenpijn tijdens en na de Zwangerschap, Methode Cecile Röst te hebben gevolgd.

Zelfstudie
Ca. 8 uur (u kunt uw studie zelf indelen)

Resultaat na het volgen van zowel deze theorie- als de genoemde korte praktijkcursus:

  • U kunt verschillende technieken toepassen met als doel verstoorde spierpatronen bij bekken-stuit- of rugpijn sneller te normaliseren met oefen- en houdingstherapie.
  • U weet veilig en hygiënisch dry needling toe te passen op moeilijk bereikbare spieren, zoals de bekkenbodem/multifidi via veilige punten.
  • U kunt spierketens van uw cliënten weer in balans brengen.

Kosten
De kosten voor de online theoriecursus bedragen € 160,00. Dat is inclusief:

  • Theoriecursus met veel beeldmateriaal
  • Afsluitend examen
  • Registratie voor 2 jaar op de website en vindbaar voor patiënten bij ‘Vind een therapeut’.
  • 2 jaar toegang tot de theoriecursus, die voortdurend zal worden geactualiseerd

Disclaimer: Deze cursus behandelt een beperkt aantal van de in het totale lichaam mogelijk te dry needlen spieren. In Nederland bestaan meerdere meerdaagse cursussen dry needling voor therapeuten die u kunt volgen om zich meer algemeen en uitgebreid hierin te bekwamen. Deze cursus is bedoeld als aanvulling op de cursus Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap en is niet bedoeld als vervanging voor de voornoemde grotere cursussen.

Cursus Materials