Manuele technieken bij bekkenpijn en posturale disfuncties

Praktijkcursus Level II - Verdiepende modulen

Tijdens en na de zwangerschap hebben vrouwen regelmatig last van functionele beperkingen waardoor ze uw adviezen in houding en beweging niet goed kunnen uitvoeren. Dit kan leiden tot klachten als bekkenpijn, rugpijn en nek/schouderklachten. Wilt u deze klachten sneller kunnen verhelpen? In deze cursus leert u veelgebruikte manuele technieken die de behandeling van bekkenpijn en posturale disfuncties vergemakkelijken. Het zijn zachte technieken die met precisie en mobiliserende bewegingen worden uitgevoerd.

U leert veilig werken: u fixeert eerst de andere gewrichten zodat ze niet mee gaan bewegen en daarna mobiliseert u  alleen daar waar het nodig is. Door deze manier van werken brengt u vastgelopen gewrichten op een secure manier weer in beweging en kunnen oefeningen en houdingen beter uitgevoerd worden. In de online cursus vindt u theorie achter de technieken en voorbeeld videomateriaal. De online cursus zit standaard inbegrepen in deze praktijkcursus en vormt een verplicht onderdeel ter voorbereiding van de praktijkdagen. 

 

Contact uren

12 uur

Online cursus

6 uur zelfstudie

Planning

Dag 1: 09.30u – 17u Dag 2: 09.30u – 17u

Vereiste voorbereiding

Online theorie certificaat Manuele technieken bij bekkenpijn verplicht.
Er zijn momenteel geen cursusdagen ingepland. Klik op de onderstaande knop om op de mailinglijst geplaatst te worden.

Doelgroep

Deze praktijkgerichte cursus is ontwikkeld voor (bekken)fysiotherapeuten en (bekken)oefentherapeuten. Om het klinisch redeneren in deze cursus  goed te kunnen volgen moet u de cursus Bekkenpijn tijdens en na de Zwangerschap, Methode Cecile Röst hebben gevolgd.

Resultaat

  • U weet meer over manuele technieken die bij bekkenpijn onderdeel kunnen vormen van de behandeling
  • U heeft kennis van indicaties en contra-indicaties met betrekking tot manuele technieken
  • U past mobiliserende manuele technieken veilig toe binnen uw behandelingen
  • U neemt gewrichtspijn gedeeltelijk of helemaal weg bij uw cliënt
  • Uw clienten zijn beter in staat om de door u geadviseerde oefeningen en houdingen op te volgen

Toelatingseis voor deelname praktijk

U dient voorafgaand aan de praktijkcursus de online theoriecursus Manuele technieken bij bekkenpijn en posturale disfuncties te hebben voltooid en in het bezit te zijn van het certificaat. Bij de inschrijving wordt automatisch gecheckt of u de theoriecursus al in bezit heeft. In dat geval betaalt u uitsluitend voor de deelname aan de praktijkcursus.

U heeft de Level 1 cursus bekkenpijn gevolgd, niet langer dan 3 jaar geleden.

Werkvormen

In deze praktijkcursus worden theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld. Contraindicaties worden zorgvuldig besproken. Er wordt casuistiek gepresenteerd om te leren wanneer de therapie wel of niet geïndiceerd is en wanneer u voor welke techniek kiest. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan de praktische uitvoering van de aan te leren onderzoeks- en behandelingtechnieken. Het videomateriaal uit de online cursus ondersteunt de demonstraties van de docenten. Na afloop kunt u dan ook verschillende behandeltechnieken veilig toepassen om gewrichtsbeperkingen te verminderen of weg te nemen.

Met behulp van het videomateriaal kunt u na de praktijkcursus stapsgewijs de technieken verder oefenen tot u voldoende vaardig bent voor de toepassing bij uw patiënten. De cursus behandelt in de eerste dag onderzoeks- en behandeltechnieken voor de bekkengewrichten, de onderrug en de heup. Op de tweede dag komen onderzoeks- en behandeltechnieken aan bod die gebruikt worden bij houdingsdisfuncties die frequent voorkomen in de zwangerschap of postpartumperiode, hierbij kunt u denken aan rib-/ademhalingsklachten, schoudergordelklachten en thoracale klachten. De cursus wordt gegeven in groepen van 10 tot 20 deelnemers (per docent maximaal 10 cursisten). De totale cursus (zowel online als praktijk) heeft een studiebelasting van 12 contacturen en 6 uur zelfstudie.

Examinering

De opzet van deze korte cursus is efficiënt en zeer praktijkgericht. Eerst volgt u thuis een korte online cursus over de principes van manuele technieken en veiligheid. Video’s van de toepassing van manuele technieken worden in de online cursus vooraf bestudeerd. De online cursus wordt afgesloten met een examen, waarna u bij het succesvol behalen van een score vanaf 75% een certificaat ontvangt. U heeft hiermee 2 jaar toegang tot de online theoriecursus en toegang tot de praktijkcursus. Aan het einde van iedere praktijkdag vindt een toetsmoment plaats waarin technieken door de cursisten worden beredeneerd en gedemonstreerd.

Herhalingsdagen

Twee keer per jaar worden herhalingsdagen georganiseerd zodat u onder deskundige begeleiding uw vragen kunt stellen en de onderzoeks- en behandeltechnieken op elkaar kunt oefenen.

Registratie

Na het volgen van de praktijkcursus wordt de toegang tot uw online theoriecursus tot 5 jaar verlengd en houdt u een publiekelijk vindbaar profiel voor patiënten op deze website.

(Gast-)docenten

MPt Machteld Schaap, fysiotherapeut, orthopedisch manueel therapeut, werkzaam in MoVeS Manuele therapie en Fysiotherapie. Docent NCOI en RostTherapy.

Drs. Cecile Röst, fysiotherapeut, orthopedisch manueel therapeut en klinisch epidemioloog, auteur van ‘Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap’ en Help een druk kind!’ en (inter-)nationale publicaties van epidemiologisch onderzoek naar bekkenpijnproblematiek, eigenaar van MoVeS Manuele therapie en Fysiotherapie. Sinds 1997 is Cecile actief als docent in bekkenpijn- en stuitproblematiek in postHBO en postMaster-onderwijs in binnen- en buitenland.

 

LET OP: Voorafgaand aan de praktijkcursus dient u de online theoriecursus te hebben behaald.

Kostenspecificatie

Workshop:                             € 595,- *
Online theoriecursus:           € 120,-

Totaal                                     € 715,-

* incl. koffie, thee, lunch en studiemateriaal.

Vrijstelling van BTW

RostTherapy organiseert deze cursus, haar paramedische cursussen die accreditatiepunten opleveren zijn erkend door verschillende branche­organisaties: CRKBO, KNGF, VVOCM en Keurmerk Fysiotherapie. De erkende cursussen en opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Er zijn momenteel geen cursusdagen ingepland. Klik op de onderstaande knop om op de mailinglijst geplaatst te worden voor toekomstige updates.

Deze cursus is geaccrediteerd bij het KNGF (algemeen), Keurmerk Fysiotherapie en de ADAP. Bekijk het accreditatieschema van ons cursusaanbod hier.

Doelgroepen Doelgroep
(bekken)oefentherapeuten en (bekken)fysiotherapeuten
Workshop Cursus
2 daagse cursus
Certificaat Certificaat
Certificering voor de online cursus plus beide praktijkdagen
Accreditatie Accreditatie
Bekijk het accreditatie schema.
Registratie Registratie als nageschoolde therapeut
Na afronding van deze nascholing bent u voor patiënten vindbaar als geregistreerd therapeut op onze webpagina ‘vind een therapeut’.