fbpx
0

Geen producten in je winkelmand.

Wereldwijd wordt er veel onderzoek gepubliceerd. Op deze pagina vermelden we de conclusies van recente Engelstalige onderzoeken met betrekking tot  de therapie van bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. Bent u geïnteresseerd dan volgt u de link van het abstract of naar het gratis online artikel.

Elastische tape vermindert de zwangerschaps-gerelateerde bekkenpijn. ZBP vermindert de kwaliteit van leven voor zwangere vrouwen. 

‘Elastic tape decreases pain in pregnancy-related pelvic girdle pain. Pelvic girdle pain deteriorates the quality of life for pregnant women.’

N. Kuciel et al, 2017

Zes studies voldeden aan de inclusie en exclusiecriteria van deze review. Alle studies gebruikten pijn als uitkomstmaat. Er was tegenstrijdig bewijs tussen de studies. Twee studies toonden aan dat regelmatig uitgevoerde stabiliserende oefeningen de pijn verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Ook is er enig bewijs dat stabiliserende oefeningen postpartum pijn verminderen. Samenvattend is er beperkt bewijs voor de clinicus dat stabiliserende oefeningen effectief zijn in het behandelen van bekkenpijn tijdens de zwangerschap en in de periode na de bevalling.

‘Six studies were identified as eligible with the inclusion and exclusion criteria. All studies evaluated the pain as an outcome measure. The evidence conflicted between the studies. Two studies showed that stabilizing exercises decrease pain and improve the quality of life for pregnant women when they are carried out on a regular basis. There is some limited evidence that stabilizing exercises decrease pain for postpartum women too. In summary, there is limited evidence for the clinician to conclude on the effectiveness of stabilizing exercises in treating pelvic girdle pain during pregnancy and the postpartum periods.’

Almousa et al, 2017

Patiënten met chronische lage rugpijn, afkomstig van het SI-gewricht, reageren beter (pijnvermindering, functieverbetering en verhoging kwaliteit van leven) op een kleine invasieve fusie van het SI-gewricht met driehoekige titaniumimplantaten dan op conservatieve behandeling.

‘For patients with chronic LBP originating from the SIJ, minimally invasive SIJF with triangular titanium implants was safe and more effective than CM in relieving pain, reducing disability, and improving patient function and quality of life. Our findings will help to inform decisions regarding its use as a treatment option in this patient population.’

full text Dengler et al, 2017

Er zijn maar weinig gerandomiseerde klinische trials die de effectiviteit van oefening op lumbopelvische pijn (LPP) bij postnatale vrouwen hebben geëvalueerd. Ook is er een grote variabiliteit tussen bestaande studies in de samenstelling van oefenprogramma’s, soorten bevalling, follow-up momenten en uitkomstmaten. Omdat er wel enig bewijs is dat oefeningen de LPP kunnen verlichten zijn er studies van hoge kwaliteit nodig om de meest effectieve elementen van postnatale oefenprogramma’s te waarborgen die geschikt zijn voor behandeling van LPP.

‘Our review indicates that only few randomised controlled trials have evaluated the effectiveness of exercise on LPP among postnatal women. There is also a great amount of variability across existing trials in the components of exercise programs, modes of delivery, follow up times and outcome measures. While there is some evidence to indicate the effectiveness of exercise for relieving LPP, further good quality trials are needed to ascertain the most effective elements of postnatal exercise programs suited for LPP treatment’

full text Tseng et al, 2015