Uitgebreide bekkenpijn en duur van de pijnklachten sterkste predictoren voor chronische pijnklachten

Uitgebreide, aanhoudende bekkenpijn en langdurige klachten zijn de sterkste voorspellers van chronische klachten. Omdat uitgebreide pijn geassocieerd is met peripartum bekkenpijn kan bekkenpijn bijdragen aan langdurig ziekteverlof of AOW. Een screeningtool moet ontwikkeld worden om vrouwen die risico lopen op zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn te kunnen opsporen, zodat vroege interventie mogelijk is.

full text Bergström et al, 2017

‘This study is unique as it is one of few long-term follow-up studies following women with PPGP of more than 11 years. The results show that spontaneous recovery with no recurrences is an unlikely scenario for a subgroup of women with PPGP. Persistency and/or duration of pain symptoms as well as widespread pain appear to be the strongest predictors of poor long-term outcome. Moreover, widespread pain is commonly associated with PPGP and may thus contribute to long-term sick leave and disability pension. A screening tool needs to be developed for the identification of women at risk of developing PPGP to enable early intervention.’


bekkenpijnchronische pijnpredictoren